ВРАЦА – Отварят оферти за водния цикъл на Враца

Ценовите оферти на три фирми за строителния мениджмънт и строителния надзор при изпълнението на проекта за водния цикъл на Враца бяха отворени днес в 14 часа. Офертите бяха разгледани в общината от специална комисия, назначена от кмета д-р Костадин Шахов.
Освен цената, комисията ще оценява и всички показатели в офертите на фирмите, преди да се избере най-добрата оферта.