ВАРНА – 674 е средната заплата във Варненско

674 лева е била средната месечна заплата във Варненска област през последното тримесечие на 2010 г., съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Тя е с 5 лева над средния показател за страната.
Област Варна запазва четвърто място по заплащане на труда в сравнение с другите области в страната. Значително по-високи са заплатите в областите: София (столица) – 879 лева, Враца – 748 лева и Стара Загора – 685 лева.
В сравнение с предходното тримесечие заплатата в областта е нараснала с 44 лева или 7%. Заплатите са се увеличили в секторите „Строителство”, Преработваща промишленост”, „Селско, горско и рибно стопанство”.
С най-високи заплати през тримесечието се отличават секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1195лева (1412 лева за страната), „Финансови и застрахователни дейности” – 1231 лева (1417 лева за страната),  „Добивна промишленост” – 868 лева (1023 лева за страната), „Транспорт, складиране и пощи” – 1038 лева (742 лева за страната).