ДОБРИЧ – Отново работи банковият офис в Съдебната палата

Потребителите на съдебни услуги могат отново да ползват банковия офис в сградата на Съдебната палата. От днес там работи Общинска банка АД – Финансов център Добрич, която спечели проведения от Министерството на правосъдието през декември 2010 г. търг за отдаване на помещението под наем. От 1 октомври 2010 г. банката обслужва и сметките на Окръжен съд – Добрич, с решение на Висшия съдебен съвет.
При вноски на суми в брой по сметки на Окръжен съд -Добрич, потребителите на съдебни услуги плащат банкова такса 0,20%, но не по-малко от 1,50 лева. При вноски по сметки на Окръжна и Районна прокуратура -Добрич, дължимата такса е 1 лев. За преводи на суми по други сметки, Общинска банка събира по 3 лева такса.