ЛОВЕЧ – Съюзът на архитектите в България ще помага на Община Ловеч

Рамково споразумение за сътрудничество между Община Ловеч и Съюза на архитектите в България е подписано на 25 февруари. За това информират от пресцентъра на Община Ловеч. Подписи на документа са положили Минчо Казанджиев,кмет на Община Ловеч и арх. Георги Бакалов, в качеството си на председател на Съюза на архитектите в България.
Страните са се споразумели за трайно партньорство и сътрудничество за осъществяване на съвместни дейности по устройствени и архитектурни проблеми. Съюза на архитектите ще оказва безвъзмездна помощ на Община Ловеч при изготвянето на тръжна документация за обществена поръчка за «Интегрирани планове за градско развитие и възстановяване», както и всички помощни дейности в тази връзка. Ще участва с експерти – архитекти в работата на Общинския експертен съвет за устройство на територията.
 Експертно ще подпомага подготовката и провеждането на градоустройствени или архитектурни конкурси. Ще представя актуална информация за добри практики и успешни реализации, както и ще съдейства за организирането на изложби, семинари, пленери и подкрепа на градски инициативи в областта на архитектурата, допълват от общинския пресцентър.