ХАСКОВО – Ново начало за млади хора без работа

28 стажанти със средно и висше образование до 29-годишна възраст  започнаха работа за шест месеца от 1 март в „ Неохим” АД. Те ще се обучават под ръководството на наставници от 16 структурни звена  за лаборант, апаратчик химически процеси, елмонтьор и др. длъжности, по които нямат трудов стаж.
Ако покажат качества и при наличие на свободни позиции, новопостъпилите  могат да бъдат назначени за по-дълъг период в дружеството.
Това стана благодарение на участието на торовия производител в проект „ Ново начало – от образование към заетост”  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001 – 1. 1. 06 „Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж” по ОП „ Развитие на човешките ресурси”.