ВРАЦА – Близо милион и половина за социални дейности във Враца

Общинските съветници във Враца утвърдиха бюджетните сметки на общинските предприятия. Според предложените и гласувани разчети за „Паркинги и гаражи” ще се отделят 232 100лв., за „Обредни дейности” – 105 765 лв, за „Спорт и туризъм” – 419 246 лв. Най-много ще са парите за „Социални дейности” – 1 498 522 лв., като от тях близо 399 хил. лв. ще са “Столове”, а 714 480 лв. – за “Други служби и дейности по социалното осигуряване”.
Във всички посочени суми влизат разходите с общински характер заедно със  заплатите в даденото предприятие.