ДОБРИЧ – Здравната инспекция спря заверката на здравни книжки

Приемането на уведомления за регистрация на автомобили със специално предназначение като превоз на храни, за обекти за търговия с дрехи втора употреба и обекти за производство и търговия с материали  и предмети за контакт с храни се преустановява, считано от 15 февруари, информираха от Регионалната здравна инспекция/РЗИ/. Прекратява се и заплащането на такса при подаване на уведомление за регистрация на обекти с обществено предназначение.
Промените са във връзка с изменения в Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ. Със същия нормативен документ се преустановява издаването на хартиен носител на удостоверение за регистрация на обекти с обществено значение и заверяването на лични здравни книжки.