ПЛЕВЕН – Подобрява се срочността за разглеждане на делата в Районния съд

По 30 дела на месец са разглеждали през миналата година съдиите от гражданската и наказателната колегия на Районния съд в Плевен. Това сочат данните от отчета за работата на съдебната инстанция през 2010 година, оповестени от съдия Светослава Цонева, пресаташе на Районния съд в града. По думите й, през предходната година е подобрена срочността за разглеждане на делата, в сравнение с минали години. За 2010 год. са приключили 89% от свършените граждански и наказателни дела, а през 2009 год. те са били 70%.