СИЛИСТРА – Пропада блок в ромския квартал на село Калипетрово

Втори блок в ромския квартал на село Калипетрово край Силистра пропада, алармира кметът на селото Йордан Ковачев. Канализацията в сградата е затлачена от нечистотии, пропукал се е водопровод и са наводнени мазета. Пететажен вход от сградата е „подпрян” на съседна конструкция.
Експертна комисия от община Силистра направи оглед на блока. Повечето жилища в авариралата сграда са общински. Обитават ги самонастанили се роми, които не плащат наеми.
Сутеренът ще бъде отводнен, ще бъде направено обследване и проект за укрепване. Но проблемът е в поддръжка на сградата, коментира Йорданка Чамурджиева от дирекция „Устройство на територията”.
Преди година подобен проблем бе установен в съседен блок. Тогава се появи идеята за даряване на жилищата на незаконните им обитатели, за да ги стопанисват. За тяхна сметка са само разноските по вписване на дарението и ДДС-то на режийните разходи. Вече 33 жилища са „откупени” срещу суми от 50 до 130 лв.