СТАРА ЗАГОРА – Община Стара Загора – с най-ниска безработица в областта

През месец януари в Старозагорско са регистрирани 13 231 безработни, а равнището на безработица е 7.65%. С най-ниска безработица е община Стара Загора, а с най-висока – община Николаево. Спрямо месец декември безработните са нараснали с 1245.
В края на януари в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора са регистрирани 4552 безработни, а равнището на безработица е 5.46% и е със стойности по-ниски от средните за страната, информира директорът Георги Гьоков.
Нововключените лица в програми за заетост от началото на година са 19. През изминалия месец по програми за заетост са работили 99 безработни.
Най-голяма заетост осигурява Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, в която участват 18 безработни.