ШУМЕН – Приеха бюджета на община Шумен за 2011 г.

С 449 000 лв. се завишава макрорамката на Бюджет 2011 на община Шумен, решиха на заседание местните парламентаристи. С това завишения макрорамката достигна малко над 65 000 000 лв.
Първоначалното предложение в проектобюджета беше макрорамката да е в размер на 64 568 322 лв. Допълнителните средства ще бъдат изразходвани за удовлетворяване на някои искания на различните комисии към общинския съвет. 100 000 лв. ще бъдат за закупуване на апаратура за многопрофилната болница, за нов рентген за ДКЦ-1 са предвидени 30 000 лв., част ит средствата ще се изразходят за медикотехническата лаборатория, ремонт на обекти и финансиране на културните институти.
Допълнителните средства в бюджета ще дойдат от завишаване на приходите от данък придобиване на имущество, постъпленията от наеми и продажба на сгради и земя и на завишаване на неданъчните приходи.
Дебат предизвика и заделянето на 30 000 лв. за ремонт на детската кухня в кв. „Боян Българанов”, кметът предложи ресурса за това да се търси при актуализацията на бюджета.