РАЗГРАД – Скоро Разград ще си плаща местните данъци по интернет

В края на април ще бъде въведена нова програма за местните данъци и такси в община Разград, която ще позволи електронно плащане на налозите. Това обяви директорът на дирекция „Местни данъци и такси” в община Разград Пешо Димитров.
Нови срокове и нов начин за плащане на местните налози въвежда община Разград – съобщи директорът на дирекция „Местни данъци и такси” в община Разград Пешо Димитров. Вероятно от края на април данъците ще може да се плащат по интернет чрез новата система, която е въведена в 10 града в страната.
От 1 март стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси. Петпроцентна отстъпка може да се ползва при данък сгради, такса смет и данъка върху колите, ако налозите се внесат до 30 април. Крайният срок е 30 октомври. На данък „куче” срокът е 31 март. Цел на местната управа тази година е да събере стари вземания. Ако гражданите и фирмите не се издължат, следва предаването на задълженията им на съдия-изпълнител.