СЛИВЕН – 15 години парк „Сините камъни"

На 15 февруари се навършват 15 години от учредяването Народен парк „Сините камъни”, сега Природен парк. Управлението на парка е сформирано през 1996 г., припомни в интервю за Дарик Диана Костадинова, експерт в администрацията на парка.
Паркът съществува като защитена територия от 1980 г., но до този момент, според действащото законодателство, е бил под управлението на Горско стопанство – Сливен. Управлението се създава с основен предмет на дейност провеждането на държавната политика по координация и контрол на изпълнението на Плана за управление на защитената територия.
Между главните задачи на парковата дирекция оттогава досега са дейностите по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтното разнообразие, образователни кампании, организиране на туризма и рекреацията на територията на парка и създаване на условия за развитието на екологосъобразен туризъм.
През 1998 г. е изградена Образователна екологична пътека в местността Моллова кория, създаден е Информационно-посетителски център през 1999 г., през 2000 г. е изградена Пътеката на здравето в местността Абланово, презназначена за хора със зрителни и двигателни увреждания, през 2008 г. е обособен и маркиран веломаршрут Абланово – Кироолу. През 2005 г. в сградата на общината е открито Туристическо информационно бюро.
Все още у нас не се е развил по-тясно специализираният туризъм, който залага на защитените територии, отбеляза още Костадинова.