СТАРА ЗАГОРА – Тунелът под Шипка изисква обединение на целия ресурс на страната

За изграждането на тунел под Шипка трябва да се обедини целият ресурс на България, поради важността на инфраструктурния обект не само за страната, но и за един от най-важните европейски транспортни коридори. Около това мнение се обединиха участниците в Четвъртата национална кръгла маса по транспортните проблеми в България. На форума присъства областният управител на Стара Загора Йордан Николов.
Изчерпателният анализ на транспортните схеми на България и всички проходи в страната показва изключително тежкото състояние на пътната мрежа по направление север-юг и налага извода, че те не отговарят на съвременните изисквания за превоз на товари. Това се отразява на цялостното развитие на отделните области и общини, бяха единодушни присъстващите областни управители.