ШУМЕН – Новият класификатор на длъжности може да доведе болници до фалит

Становище с предложение за отлагане прилагането на новия класификатор на длъжностите и новите осигурителни прагове до осигуряването на необходимия за това ресурс изготвиха представители на синдикатите и на съсловната организация на професионалистите  по здравни грижи и ръководството  на болницата в Нови пазар „Д-р Добри Беров”. Предстои то да бъде изпратено до министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването с копия до кмета на Нови пазар и до областния управител на Шумен.
Поводът са възникналите сериозни проблеми и финансови заплахи за лечебното заведение, произтичащи от измененията в Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България за 2011г. и произтичащите от тях повишения на минималните осигурителни прагове за медицинските сестри и рехабилитаторите. Това обясниха на пресконференция днес директорът на лечебното заведение в Нови пазар д-р Атанас Атанасов и Анета Денева, регионален координатор на КНСБ-Шумен. Тези нормативни промени не са обезпечени с ресурс и прилагането им ще доведе от една страна до намаляване на нетните трудови възнаграждения на работещите медицински специалисти, а от друга страна до сериозно увеличаване на разходите за осигурителни вноски от работодателя. На фона на въведените рестрикции при финансирането на болничната помощ от НЗОК чрез т.н. „прогнозни бюджети” и ограниченията върху обема на извършваната от търговските дружества дейност, тези промени могат да предизвикат изпадането на болниците в неплатежоспособност и фалит.
С промените минималният осигурителен праг на медицинските сестри се вдига от 540 на 780 лв., а за старшите и главните сестри на 1100лв.