ЯМБОЛ – Ямбол настоява на получи по-бързо стари танкове за музей

Да бъдат ускорени дейностите по безвъзмездното и дългосрочно предоставяне на община Ямбол на предварително договорените танкове, съхраняващи се в бившия войскови район Пионерски казарми. За това настоява община Ямбол в писмо до директора на Националния военно – исторически музей /НВИМ/ Соня Пенкова. Искането е във връзка със заповед на министъра на отбраната от началото на януари, с която се предоставят на НВИМ движими вещи, частна държавна собственост, елементи на легендировъчна техника, използвани от българската армия и от бивши войскови поделения на армията, разположени на територията на Ямбол. По предварителна договорка това бе схемата, по която танковете от държавна собственост да бъдат предоставени за нуждите на бъдещия Музей на бойната слава в Ямбол. Общината настоява, защото иска дапредприеме конкретни действия за създаването на музея, за който има решение на Общинския съвет и да започне реставрационни дейности за опазването на техниката от неблагоприятните атмосферни условия.