КЮСТЕНДИЛ – 3 фирми в спор за работа по големия проект за благоустрояването на Дупница

Три фирми представиха ценовите си оферти за изпълнение на проекта за благоустрояване на центъра на Дупница. Най- ниска е офертата на Обединение „Градско строителство” – Дупница. Те предлагат 2 401 128 лева. Обединението, което е създадено специално за изпълнението на проекта, включва 4 фирми – пернишки и софийски.
Другите две фирми предлагат съответно „Агромах” ЕООД – 2 580 450 лева и „Понстройнженеринг” ЕАД – 2 996 658 лева. Общо 6 строителни компании са подали документи за участие, но останалите три не са допуснати. Те ще бъдат уведомени за мотивите с писмо от комисията.
Проекта „Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр.Дупница” предвижда благоустрояване на градската част, въвеждане на енергоспестяващо алейно осветление, реконструиране и реновиране градския фонтан и зоната за отдих, ремонтиране и рехабилитиране на две детски площадки, ще бъде изградена и една нова. По проекта се предвижда да бъдат рехабилитирани 14 улици в града, както и осигурено видеонаблюдение на три обекта в Дупница.
Стойността на проекта е 4 310 439, 32 лв. и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет.