ШУМЕН – Съдът не отмени заповедта на кмета за Летния театър

Шуменският административен съд не отмени издадената от кмета на Шумен Красимир Костов заповед за изземане на Летния театър и спортно-развлекателния комплекс “Фабулис”. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Шумен. При извършения контрол върху законосъобразността на издадената заповед съдът е приел, че същата е постановена в съответствие с процесуалноправните и материалноправните разпоредби на закона.
В мотивите на съдебното решение е  посочено, че в случая се касае за имоти, общинска собственост, които се държат без правно основание. От приложените по делото доказателства се установява, че Общински съвет – Шумен е приел решение за прекратяване на Договора за концесия.  Дружеството-жалбоподател /Вариант 6/ е било надлежно предизвестено за прекратяването на договора, като срокът на предизвестие е изтекъл и договорът е прекратен, считано от 18 август миналата година. Към момента на издаване на процесната заповед  е налице държане на имотите без основание. Обстоятелството, че дружеството-жалбоподател е предявило граждански иск, спорът по който е висящ е ирелевантно за законосъобразността на проведеното административно производство. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.
Припомняме, че миналата година кметът Красимир Костов нареди Летния театър и “Фабулис” да се върнат на Общината до 30 ноември поради неизпълнение на концесионния договор от страна на “Вариант 6”.