УНИВЕРСИТРЕТ ЗА РОДИТЕЛИ: КОНФЛИКТИ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА

konflict_387Конфликтите са свързани c:

 Домашни задължения;

 Външен вид  /не приемане на стандарти за облекло, прическа, грим/;

 Личностни и поведенчески стилове;

 Училищни постижения /неуспехи, дисциплина, лошо поведение в училище, отсъствия/;

 Междуличностни отношения с членове на семейството /правила, отговорности,
отношения между братя и сестри/;

 Регулиране на междуличностните отношения /избор на приятели, време и места на
срещи с приятелския кръг, участие или неучастие в социални дейности/

 Време на режим  /прибиране след училище, излизане, вечерен час/;

 Здраве и хигиена  /хранене, злоупотреби с вещества/;

 Регулиране на дейностите  / гледане на телевизия, компютърни игри и др./;

 Финанси  /навици за харчене/;

  
ПРИЕМЛИВИ ТАКТИКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТРАТЕГИИ за позитивно претълкуване  на конфликти :

 ВЗАИМНИ ОТСТЪПКИ И ДОГОВАРЯНЕ – Разработване на норми,които определят приемливо поведение задължителни правила и наказания при тяхното нарушение.

 КОМПРОМИС- готовност на всяка от страните да се откаже от някои свои желания или изисквания в името на разбирателството.

 РАЗУМНИ ДОВОДИ – свързани с рационалността на ситуацията

 ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ – търсене на помощ и консултации от специалисти.

НЕПРИЕМЛИВИ ТАКТИКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТРАТЕГИИ :

 ЗАПЛАХИ, ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ;

 ИЗМАМА-използване на неверни данни и информация,ласкателства или лъжи;

 ИГНОРИРАНЕ-следване на своя курс и действие чрез пренебрегване на желанията и потребностите на другата страна;

 ПОДМОЛНО НАЛАГАНЕ на "своето ",без знанието на другата страна;

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО  РЕШАВАНЕ   НА КОНФЛИКТИ
 / по Д.Джонсън/:

  I стъпка :Конфронтация-директно изразяване на собственото становище и чувства по отношение на конфликтите и приканване на другата страна да направи същото.
ПРАВИЛА:

 Осъществи конфронтация, само когато и двете страни разполагат с достатъчно време,;за да могат съвместно да определят същността на проблема;

 Споделяй открито чувствата и разбиранията си относно конфликта. Изразявай се конструктивно;

 Гневът и неодобрението могат да се насочват само към проблема и поведението, но не и към характера и личността на другата страна;

 Не се оттегляй и не се затваряй в себе си, защото мълчанието никога не е решило какъвто и да е конфликт;

 Опитай се да разбереш становището и чувствата на другата страна по отношение на конфликта. Не изисквай на този етап промяна – това би те поставило във висшестояща позиция и само ще настрои другата страна срещу вас;

 Обикновено не само  единият трябва да промени поведението или становището си и това е  в  основата на преговарянето;

 Ефективна конфронтация се прави по начин, който помага на другата страна да изследва последствията от поведението си, а не да се защитава;

     НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ:

 Използвай лични твърдения, включвайки "Аз   мисля… ","Моите чувства..", т.е. опиши, как се чувстваш и какво мислиш.

 Не използвай твърдения, които обвиняват.

 Мисли преди да говориш.

 Използвай описание на поведението, а не преценки или интерпретации.

 Бъди конкретен по отношение на оплакването си. Не очаквай, че другият сам трябва да се сети какво те притеснява.

 Ограничи конфронтацията само до един проблем /конфликт/. Ако засипеш другата страна с различни проблеми не можеш да очакваш конструктивен резултат.

 Директно описвай собствените си чувства. Бъди честен и откровен.

 Не започвай конфронтацията с единствената мисъл "да спечеля и да му покажа".

 Конфронтирайте се за актуални въпроси, а не за нещо случило се преди много време.

 Опитай да разбереш реакциите на другата страна.

 Ако знаеш кои са слабите, уязвими и чувствителни места на другата страна и не ги засягай, когато конфронтираш.

 Използвай чувството си за хумор- уместното му използване може да разведри атмосферата.

Камелия Мирчева, психолог и обществен възпитател към МКБППМНП – Стара Загора
Специално за рубриката Университет за Родители на БУЦ ”Знание” във в.”България Сега”