ВРАЦА – Съветниците още умуват за такса “смет”

Общинският съвет във Враца все още не е приел размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г. Темата предизвика бурни дебати и се наложи съветниците да излязат в почивка. В момента дебатите продължават.
Това е едва втората точка от дневния ред, който на този етап включва 18 точки. В него допълнително бe включена темата за кандидатстване за реконструкция на обществена сграда в Згориград по проекта “Красива България”. Отново ще бъде разгледана и възможността на територията на община Враца да се изгради модерен фотоволтаичен парк.