ХАСКОВО – Още издънки в Ивайловградско – добиват незаконно гнайс

Незаконен добив на гнайсов камък е предотвратила областна комисия с участието на представители на Икономическа полиция, областна дирекция “Земеделие”, ДАИ, РИОСВ и Инспекцията по труда, съобщи днес областният управител на Хасково Румен Данев. В района на селата Кобилино, Железино, Брусино, Плевун и Черни рид са били засечени работници на две местни фирми, които неправомерно копаели в кариери със скъпия камък. Срещу тях е образувано досъдебно производство.
В момента на мястото има 1000 палета с гнайсов камък, пазени от жандармерия и полиция, които чакат да се докаже произходът им.
Ивайловградска община е единственото място на Балканския полуостров, където се добива гнайс. Камъкът се изнася за Турция и Западна Европа. Минималната глоба за фирма, добиваща незаконно гнайс, е 50 000 лв.