ВАРНА – Четири автогари във Варнeнска област станаха спирки

Четири автогари във Варненска област вече се използват само като спирки след проверки на ИА „Автомобилна администрация”, съобщиха от транспортното министерство.
В края на юни от Варна започна масова проверка на всички автогари в цялата страна. Месец по-късно стана ясно, че 89 от общо 170 автогари са с нарушения. Единствено две автогари във Варна са отстранили нередностите.
Най-често срещаните нарушения са липсата на навеси и осветление на секторите, както и на помещения за приемане и съхранение на багажа. На някои автогари няма табла в чакалните с цените на билетите по всяко направление. Много от тоалетните не отговарят на изискванията на РИОКОЗ. Не е осигурено и отопление в чакалните през есенно-зимния период. Няма също така и оборудвани стаи за майки с деца.
В следващите дни ще започнат повторни проверки по всички автогари в страната. Ако ИА „Автомобилна администрация” установи неизпълнение на предписанията, ще налага строги санкции.Сред тях са максимални глоби и дори закриване на автогари.
От транспортното министерство съобщават, че целта на акцията е да се провери реалното състояние на всички автогари в страната, тъй като подобна цялостна проверка до момента не е извършвана.