Адвокат Николет Глейзер отговаря на имиграционни въпроси на читатели

 

Nicolette Glazer е български юрист и партньoр в адвокатска кантора Law Offices of Larry R. Glazer със седалище Сentury City, Калифорния. Г-жа Глейзер се занимава предимно с имиграционно право, наказателно право, и обжалвания пред федералните обжалвателни съдилища. Г-жа Глейзер може да бъде потърсена на телефон 310-407-5353 за въпроси и консултация.

С приятеля ми имахме Н2В визи за 5 месеца, след изтичането им кандидатствахме и ни одобриха за 6 месечна туристически визи, която виза изтече. Може ли да се направи нещо за да бъдем легални?

Когато туристическият ви статут е изтекъл, тоест пресрочена е датата на “бялото картонче”(формата I-94), то вие не се водите вече в законен неимигрантстки статут. Веднъж като пресрочите неимигрантския си статут, особено ако е туристически като вашия, виe не можете да кандидатствате за смяна или удължаване на неимигрантски статут. На практика, това означава, че не можете да се прехвърлите на друг вид статут като студенски, работен или др. Ако не са изминали повече от 180 дни откакто е изтекъл туристическия статут, теоретически имате възможността да напуснете страната и да кандидатствате за нови визи в консулството в България. Решението да го направите е стратегическо и е от изключително значение да се консултирате с адвокат преди да предприемете подобна стъпка. За съжаление единственото облекчение по настоящия закон, за който не е от значение дали сте в законен статут е молба за убежище, най-сложната и трудна имиграционна процедура, по мое мнение.

Подадох документи да работна виза и кандидатствах за шофьорска книжка на базата на документите, които ми пратиха за чакащ за работна виза. Беше ми отказано да се явя на изпит за книжка с отговора, че ми липсва документа оригиналното картонче към паспорта ми за престоя ми при влизането в страната. След като ми бяха разгледани документите за виза ми беше върнато картончето за срока на престой. Сега мога ли с оригиналното картонче да кандидатствам за шофьорска книжка. В момента съм още в статут на чакане за работна виза. Има ли срок за разглеждане на документите и защто вече година и половина нямам отговор за движението на документите ми и как мога да проверя да къде са стигнали нештата с моите документи? Фирмата работи пълноценно и съм платил всички видове данаци и такси за изминалия период на името на фирмата.

За съжаление въпроса ви е малко неясен и разбираемо не съдържа конкретни факти. Затова отговарят, който мога да дам е обобщителен.
Първо, относно книжка за кола, с изключение на няколко щати като Hawaii, Maine, Washington, New Mexico etc., почти всички щати в момента изискват социален номер и документ за законен престой с оставаща валидност над 6 месеца. Обикновено ДМВ (DMV) счита документ за законен престой  да е оригинално бяло картонче (Form I-94) с валидност от поне още 6 месеца. Ако имате туристически статут, това обикновено не е достатъчно.

Разписка, че сте подали документ за нов статут и чакате отговор също така не е достатъчен. Предвид, че въпроса ви казва, че вие сте все още в законен статут и че документите ви са висящи за повече от година приемам, че имате статут различен от туристически. Ако това е така и статута ви е валиден не би трябвало да имате проблем да подадете нова молба за книжка. Що се отнася за молбата ви за работна виза приемам, че сте подали молба за L виза. През последните две – три години този тип визи се гледат с голяма подозрителност от имиграционните служби, предвид че в миналото е имало много случаи на имиграционна измама с този тип визи.

Имиграционният закон не съдържа временни срокове, в които имиграционните трябва да разгледат молба за определен вид имиграционно облекчение. Година и половина за разглеждане на първоначално подадена молба е дълъг период. Обикновено, след като подадете молбата имиграционните изискват допълнителни документи и след като ги представите, решението се издава до 60-90 дни. Причините за по-дълъг период за отговор може да са много. Във вашия случай се предвид, че става дума за L виза и е вероятно имиграционните да сa изискали разследване от консулството в България за наличието и съществуването на Българският филиал на фирмата.

Възможно е също така да не е приключенa проверката на фирмата- background check, която имиграционните правят когато става дума за инвестиция и вероятен превод на капитал. Ако става дума за обжалване на отказ нa L visa, тогава времето за решение може да е над две години. Това, че фирмата работи пълноценно е добре и зле едновременно: ако вече имате L работен статут и правото да разработвате фирмата, активи и печалби са от голяма значение; ако става дума за молба за новообразувана фирма и сте подали молба за първа L виза и вие сте работник на фирмата, това е проблем, предвид че имиграционните считат работа за себе си да е employment (наемане на работа) и ако нямате право на работа вие, то вие работите незаконно и това е основание за отказ на виза.

By Nicolette Glazer Esq.

Забележка: Мненията изказани в тази рубрика съдържат обобщения на законови разпоредби и правилници за прилагането им и не са предназначени като заместител на индивидуален юридически съвет и не създава правоотношение между адвокат и клиент.  Изказаното мнение е дадено на основание само на фактите дадени от самия въпрос. Имайки предвид, че всяка дело е различно и индивидуалните факти могат да имат отражение върху крайния успех за придобиване на имиграционно облекчение, е наложително да потърсите помощта на квалифициран имиграционен адвокат.

Нови имиграционни въпроси можете да изпратите до редакцията на вестник “България Сега” или на емайл: [email protected]
Адвокат Глейзер ще отговори на читателските въпроси по реда на получаване. За да се запази конфиденциалността на запитващия, моля да формулирате въпросите си по начин, който да не застрашава идентифицирането на запитващия.