ШУМЕН

Национално честване на Деня на металурга организира “Алкомет”

Национално честване на професионалния празник на металурга ще се проведе на 5 ноември от 12.30 часа на територията на „Алкомет” в Шумен. Организатори на събитието са Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ и „Алкомет” АД.

По покана на организаторите празника ще уважат над 200 официални гости, между които Негово превъзходителство Посланника на Р.Турция, областния управител на Шумен, кметът, представители на изпълнителната власт и големите фирми от металургичния бранш, както и официални лица и гости от страната и града.

На 15 септември 1999 год. е подписан договорът за приватизация на дружеството, тогава „Алумина” АД. От 30 ноември 1999 год. мажоритарният собственик „Алуметал” АД встъпва в правата си като такъв.

10 години след приватизацията, „Алкомет” АД е модерно металургично предприятие за обработка на алуминий и алуминиеви сплави, с утвърден авторитет в страната и чужбина, все по-успешно въвеждащо съвременните практики за корпоративно управление и с  добре балансирана социална политика.