ЯМБОЛ

Два язовира в Ямболско са опасни и са за ремонт

Два от потенциално опасните водни обекта в Ямболска област се нуждаят от спешни ремонтни дейности. Това са язовирите „Недялско-Каралии” и „Роза”. Язовирът в Роза е със скъсана стена, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Приключи проверката на 15 потенциално опасни язовири на територията на Област Ямбол. Техническото състояние на язовирите бе обследвано от специална комисия назначена със заповед на областния управител.

При направеното обследване проверяващите констатират 3 неизправни и неработещи основни изпускателя на язовири, 8 неизправни, но частично работещи основни изпускателя. 4 преливника са неизправни, частично работещи, един напълно неизправен. 8 от язовирните стени са неизправни, но частично работоспособни, една от стените е неработоспособна.

Най-честите нередности по техническото състояние на потенциално опасните язовири са: обрасли с растителност откоси, преливници и дерета 500 м след тях, преградени с мрежа или изкуствено задигнати преливници.