МОНТАНА

Полицията в Монтана предпазва земеделците от измами

Специализираната полицейска операция “Реколта 2009” е извършена по разпореждане на директора на ОД МВР Монтана комисар Чавдар Караджов на 26 август. Тя е част от заложените мероприятия в плана на създания Областен полицейски щаб по опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства.

В операцията са участвали 18 служители на РУ МВР Монтана със 7 полицейски автомобила. Проверени са 20 земеделски кооперации, сдружения и индивидуални земеделски производители. Председателите и собствениците са предупредени да вземат съответните мерки по опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства, като са разяснени механизмите за извършване на измами при покупко – продажбата.

Част от предупрежденията са да не се доверяват на непознати лица, които обещават големи и бързи печалби, да не сключват предварителни договори, в които има непознати текстове и термини като “неделим акредитив”, ”съгласие за незабавно инкасо”, да не се допускат отсрочване на плащанията, използване на различни сметки и посредничество от непознати банкови чиновници. Товаренето и извозването на зърното от зърнобазите да се извършва след постъпване на паричните средства по съответната сметка в обслужващата банка.

Един от важните съвети е да не се приемат пари в левове, долари или евро на ръка или чрез посредници. Не трябва да се забравя, че съгласно закона и двете страни във всяка една сключена сделка са равнопоставени. Проверките ще продължат и през следващите дни.