ЛОВЕЧ

Обявиха търгове за ремонт и зимно поддържане на пътищата в Ловешко

Три процедури за определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане на пътищата обяви Национална агенция “Пътна инфраструктура”, съобщиха от Областно пътно управление Ловеч. Услугата е за превантивни, текущи, зимни и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации на републикански пътища.

На територията на Районната пътна служба Ловеч тези пътища са почти 290 км, на територията на Троян –  165,352 км и близо 280 км – към Луковит. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе в сградата на Областно пътно управление Ловеч на 13 октомври в различни часове за различните пътни служби. Ловешкото областно пътно управление е едно от седемте в страната, в които ще се проведат търгове.

Общо 15 процедури по Закона за обществените поръчки е обявила НАПИ за възлагане на изпълнение за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища, информират още от пресцентъра.