БУРГАС

Острови за птици в Атанасовското езеро и месността „Пода”

Над 150 природозащитници от страната и чужбина участваха в традиционната бригада, която Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира в Поддържания резерват „Атанасовско езеро”. Доброволците бяха от Бургас, Хасково, Пловдив, Петрич, София, Варна. Тази година имаше и силно чуждестранно присъствие – от Холандия, Швеция, САЩ.

За 10 дни бригадирите са изградили два съвсем нови острова за птици в Атанасовското езеро и в Защитена местност „Пода”. Младежите са подновили маркировката на резервата, лакирали са къщички за птици, почистили са района.

По време на бригата участниците са имали възможност да следят миграцията на птици от легендрния пункт „Точката”, намиращ се в Атанасовско езеро.

Природозащитната бригада е част от дейностите по спечеления от БДЗП проект „Глас и взор за застрашените птици”, финансиран по програмата на М-Тел ЕКО Грант. Основната цел на проекта е повишаване на информираността и обществената подкрепа за египетския лешояд и тръноопашатата потапница, като основен начин за ефективното им опазване.