ЯМБОЛ

Нова социална услуга за деца в Ямбол

Нова социална услуга – «Спешен прием» –  в подкрепа на деца, жертви на насилие ще стартира през септември в община Ямбол. Деца и родители -жертви на домашно насилие ще бъдат настанявани в център за обществена подкрепа, съобщиха от общината.

Настаняването ще се извършва по преценка на полицията или отдел Закрила на детето. Пострадалите ще имат възможност да пребивават в социалното заведение до 3 денонощия.

Целта е застрашените деца да бъдат извеждани в среда близка до семейната  до произнасяне на институциите за тяхната закрила. В центърът ще се предоставя не само място за престой, но и професионална подкрепа и помощ за справяне в кризисни ситуации от специалистите в социалното заведение.