ЛОВЕЧ

66 препоръки са отправили гражданите към местната власт в Ловеч

66 препоръки са отправили гражданите на Ловеч към работата на местната власт, съобщи Донка Михайлова, председател на сдружение “Знание”. Допитването на гражданите е реализирано по проект „Активни граждани – открита местна власт”. Той стартира преди година и се реализира в партньорство с община Ловеч. Финансира се от Оперативна програма „Административен капацитет”. Неговата цел бе да се повиши доверието в администрацията и да се насърчи участието на гражданите в разработването на политики за превенция на корупцията, отчетността и гражданския контрол.

Гражданската активност все още е в дефицит и в същото време е ресурс за развитието на страната и обществото ни, посочи Донка Михайлова. Според нея смисълът на проекти като „Активни граждани – открита местна власт” е работата с гражданското общество и формирането на позиции. В резултат на проекта е направен сериозен анализ на съществуващите отношения граждани – местна власт. Има форми на диалог с гражданите, добре се работи и със структури като кметски и обществени съвети, квартални съвети, които имат реално участие в правенето на местна политика. Това са част от изводите от реализирания проект.

Отправените препоръки от гражданите и неправителствените организации са свързани с това да участват в процедурата по определянето на местните данъци и такси и цените на услугите. Според ловчалии важно е и участието на гражданите в комисиите на Общинския съвет. Направени са препоръки за подобряване на отчетността и превенцията на корупцията.