ДОБРИЧ

За 730 лв/тон ще продава пшеницата Добруджанският земеделски институт

След 10 септември ще отвори пазарът за зърно Добруджанският земеделски институт, съобщи неговият директор ст.н.с. д-р Петър Петров. Цената на пшеницата ще бъде същата като миналата година – 730 лева за тон. Реколтата от масивите на научното заведение в Генерал Тошево е 427 кг/дка бункерно тегло. Слънчогледът е с добив над 200 кг/дка, резултатите са обнадеждаващи.

България е свободен пазар на зърно, каза на изложението “Селското стопанство и всичко за него” зам.-министърът на земеделието Преслав Борисов, и не може министерството да определя цените, както и местата за търговия. Лошото е, че тази година се наблюдава понижаване на търсенето, отбеляза още той, което се дължи на финансовата невъзможност на преработвателите да закупуват зърно и да се презапасяват. Търговията е слаба в световен мащаб и затова имаме зърно, към което в момента няма интерес, каза още Борисов. Необходимо е интервенционната агенция да помогне в намирането на пазар на зърното, което отговаря на нормите, за да може производителите да покрият направените разходи.

Учените от Добруджанския земеделски институт ще нахранят Министерски съвет на утрешното заседание в София. Министърът на земеделието Мирослав Найденов, който откри 17-то изложение “Селското стопанство и всичко за него”, поръча на директора Петър Петров две питки като онази, от която опита, докато разглеждаше щандовете. Всички се втурнаха да изпълнят поръчката, за да може утре сутрин министърът да отнесе със себе си погачите за заседанието на МС в столицата. Питките ще бъдат направени от брашно от най-новия сорт пшеница, който представя ДЗИ и на панаира – Лазарка.