СТАРА ЗАГОРА

Инвеститори ще подарят детска площадка на старозагорци

“Не само че няма да изсечем  ценни дървесни видове, но ще засадим и нови. Ще изградим и детска площадка като подарък за жителите на кв.”Ремиза”. Това заяви инвеститорът Евгений Спиров по повод успешно решения конфликт за запазване на дърветата  по ул.”Раковски” в Стара Загора.

На 25 юли беше организирано гражданско неподчинение срещу отсичането на 10 дървета заради новостроящия се МОЛ”Галерия”.

“Проведохме няколко срещи, всяка от страните направи отстъпки от исканията си и благодарение на това постигнахме разумен компромис. Ще бъдат удовлетворени както гражданите, така и общината, и инвеститорите”, увери заместник-кметът на Община Стара Загора Белчо Белчев. Според него бързо решеният конфликт е пример за това, че добрите резултати се постигат с добро сътрудничество и взаимни компромиси от заинтересованите страни.

“Виждаме своите пропуски, ще си вземем поуки и от тук нататък ще прилагаме индивидуален подход във всяка една ситуация, в която има сблъсък на интереси”,  обеща главният архитект на община Стара Загора Иван Кирчев.

МОЛ “Галерия” ще  бъде готов до края  на годината.