ПЛЕВЕН

Българи и румънци дискутираха идеи за трансгранично сътрудничество

Втора среща за генериране на стратегически идеи по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. се проведе в Плевен днес. Тя се организира по инициатива на областния управител Цветко Цветков във връзка със стартиралата покана за предоставяне на идеи за стратегически проекти.

Съгласно методологията на поканата, идеите за проекти могат да се подават в четири приоритетни области – достъпност, околна среда, социално и икономическо развитие, научни изследвания. Фишовете следва да бъдат попълнени и изпратени на Съвместния технически секретариат на програмата в гр. Кълъраш, Румъния до 31 август 2009 г. На срещата участваха водещи национални и регионални институции от българска и румънска страна, които са в състояние да предложат и изпълнят стратегически проекти за въздействие върху целия трансграничен регион.

Подробностите чуйте в звуковия файл от Христо Димитров, представител на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството в България.