МОНТАНА

Малки художници ще се представят в Монтана

Международния конкурс за детска рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” бе обявен официално от Община Монтана. С писма до градоначалниците на областните центрове, до училища, читалища и школи кметът Златко Живков покани младите таланти да се включат в творческото състезание.

Конкурсът се провежда от 10 г. като съпътстваща изява на Дикоилиевите празници на духовите оркестри. Той се утвърди първоначално на регионално и национално ниво, а в последното му издание участваха близо 1400 деца от 16 държави от три континента.

Следващото издание на конкурса, което ще се проведе през 2010 г., ще бъде организирано с партньорството на ОДК “Ние, врабчетата” – Монтана. Съгласно статута на конкурса, участниците са разделени на 2 възрастови групи: І възрастова група – от І до ІV кл. и ІІ възрастова група – от V до VІІІ кл. Всеки може да се представи с не повече от 3 рисунки: за по-големите деца на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ  възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 април 2010 г. до Община Монтана, ул. “Извора” 1, стая 406.

Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група: за I   място – 100 лв., статуетката и грамота, за II място – 60 лв., предметна награда и грамота и за III        място – 40 лв., предметна награда и грамота. Ще бъде присъдена и колективна награда за училище, извънучилищно звено, школа по изкуствата или клуб – Диплом за изключително успешно комплексно представяне.

Подробности за условията за участие са публикувани на сайта на Дикоилиевите празници http://www.festival-dikoiliev.com/.