ВИДИН

Видинчани са с най-ниските заплати в страната

Работещите във Видинска област получават най-ниските заплати в страната, съобщават от статистическото бюро. През второто тримесечие средната работна заплата е била 434 лева, като това е и най-ниската заплата в страната.

През този период заплата, близка до Видин са получили наетите в област Хасково – 439 лева, Кърджали – 445 лева и Смолян – 450 лева. Заплата, по-висока от средната за страната – 588 лева, са получили работещите в София-град – 768 лева и областите Враца – 644 лева и Стара Загора – 628 лева.

Най-висока в област Видин през второ тримесечие е средната месечна работна заплата на наетите в държавното управление – 626 лева, а най-ниска е заплатата на наетите в административните и спомагателните дейности – 263 лева.

В сравнение с предходното тримесечие средната заплата за областта се е увеличила с 5,1% или 21 лева при средно увеличение за страната с 4,4% или 25 лева.