ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Хаинбоаз вече е отворен

Първите коли преминаха в петък около 15, 30 часа. Проходът е отворен временно, след като Дирекцията за национален строителен контрол издаде разрешение за експлоатация на пътя до 30.10.2009. От Национална агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че засега няма информация за негодни за експлоатация отсечки. За това са информирали от Комисията, огледала днес резултата от ремонтните дейности. Ремонтът в прохода включваше реконструкция и рехабилитация на два участъка по път ІІ – 55 Велико Търново – Гурково. Продължава премахването на забранителните табели през прохода.

За въвеждането на обекта в редовна експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията, е необходимо отстраняване на всички забележки и дефекти по изпълнението на строежа и окончателното приключване на започналите процедури за обезщетяване на собствениците на имоти, които са засегнати от строителството на обекта.