БУРГАС

Бургас вече стана туристически обект

Бургас вече е част от Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“. Българският туристически съюз определи две места в нашия град, които ще бъдат включени в движението – Етнографския музей и Защитената местност „Пода”.

Целта на инициативата е да насърчи туристите да се запознаят с някои от най-значимите туристически обекти у нас. Те са културни, исторически, географски, археологически, архитектурни паметници със световно, национално и регионално значение.

Посещението се удостоверява с поставяне на специален печат на мястото в туристически книжки, издавани от Българския туристически съюз. Те се продават в туристическите дружества и в обектите, включени в движението.