РАЗГРАД

Всяко четвърто прокурорско разследване в Разградско завършва със споразумение

Близо една четвърт от разследваните през юли наказателни производства в Разградско са внесени в съда с предложение за споразумение – съобщиха от Окръжна прокуратура – Разград.

66 са наказателните производства, по които са работили държавните обвинители в региона. По 14 от тях са внесени предложения за споразумения, по 9 от случаите предложенията са за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания.

По останалите 43 разследвания са изготвени обвинителни актове. Най-много – 25 – са за престъпления против собствеността, 9 – за общоопасни престъпления, 8 – за престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации, 4 – против стопанството, 4 – против личността, 1 – за документно престъпление.

Обвиняемите лица през юли са били 88.