ЛОВЕЧ

Летница търси доставчик на сметосъбираща техника

Община Летница е обявила обществена поръчка за доставка на нова специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Летница, Община Ловеч и Община Угърчин, съобщиха от администрацията.

Предвижда се да бъдат закупени два нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, една нова автометачна машина и две нови метачни машини за обществени пространства. Прогнозната стойност на поръчката е 541 500 лв., а срокът за изпълнението – 30 октомври 2009 г.