ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Раздават домашни контейнери за разделно събиране на отпадъците

Във В. Търново продължава кампанията «Бъди модерен! Събирай разделно», в рамките на която жителите на града могат да получат безплатно домашен контейнер за разделно събиране на опаковки. Контейнерите ще бъдат дарявани от ЕКОПАК и ще достигнат  безвъзмездно до общо 50 000 домакинства в 100 общини.

Местата за раздаване на контейнерите са определени съвместно с общинската администрация. Всеки, който желае да вземат домашен контейнер за разделно събиране на опаковки, трябва да попълни на място талон-заявка. Раздаването на контейнерите ще продължи до изчерпване на наличните количества.

Идеята за създаването на домашния контейнер възниква след провеждането на национално представително проучване за нагласите на хората към разделното събиране на опаковки, проведено през октомври 2008 г.

Проучването показа, че като основна причина да не разделят отпадъците, хората изтъкват липсата на условия да го правят в къщи. Затова е разработен прототип на контейнер, който да даде на хората реалната възможност и удобство да прилагат разделно събиране на опаковките още у дома. Контейнерът е с три секции: за хартиени и картонени опаковки, за пластмасови и метални опаковки и трета – за стъклени бутилки и буркани. Той е компактен, за да не заема голямо пространство и е конструиран така, че да бъде удобен за ползване и последващо изхвърляне на опаковките. Разделянето на опаковките ще улесни правилното им изхвърляне в трите цветни контейнера от общинските системи и може да помогне за увеличаването на количествата на годните за рециклиране суровини, събирани от жителите на Велико Търново.