ЯМБОЛ

Модерна спортна площадка в Ямбол

Изградиха нова спортна площадка в комплекс «Бенковски» в Ямбол. Модерното съоръжение е издигнато по проект «Красива България».

То включва комбинирано игрище за баскетбол и футбол и фитнес-зона. Игрището е с размери 30 на 20 метра, покрито е със специална саморазливна настилка на акрилна основа. Във фитнес-зоната са разположени шест многофункционални уреда и тренажори.

Площадката и участъкът около нея се осветяват от 22 лампи. Осветителната инсталация се включва с помощта на детектори за движение. Проектът „Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения в ж. к. „Бенкковси” е на обща стойност 165 035, 73 лв. Съфинансирането от страна на общината е в размер на 50 процента, като за него са привлечени допълнително 80 000 лв.

Комплексът, който е втори по население в града, с преобладаващи млади семейства, не разполагаше до сега със съоръжение за спорт. Наличните площадки са в окаяно състояние. В хода на изграждането на площадката са били наети трима трайно безработни, като двама от тях са останали на постоянна работа във фирмата-изпълнител.