ШУМЕН

Превозвачите искат да бъде намален броя на такситата в Шумен

Превозвачите в Шумен искат да бъде намален броя на таксиметровите автомобили в града. Това свое искане превозвачите са отправили днес под формата на докладна записка до общинския съвет, която беше разгледана на днешното заседание на комисията по териториално развитие и селищно устройство. В докладната се казва, че броят на такситата в Шумен е 880, а се иска те да бъдат намалени до 400.

Аргументите на превозвачите са, че потребността от таксиметрови автомобили рязко е намаляла и не е необходим толкова голям брой автомобили. Членовете на комисията не взеха решение по въпроса и отложиха разглеждането на искането за месец септември, когато ще бъдат поканени и представители на превозвачите в града.

Това е второ подобно искане от страна на превозвачите в Шумен, стана ясно още днес. Първото такова не е било одобрено от местните парламентаристи.

По време на заседанието беше разгледано искането за увеличение на таксата за паркинг в Шумен. От общинското предприятие „Паркинги гаражи и благоустройство” искат таксата да бъде повишена от 0,60 лв. на 1,00 лв. Членовете на комисията решиха да бъде изготвен икономически анализ, който да даде яснота по въпроса.

Беше разгледано и искането на изпълнителният директор на МБАЛ – Шумен д-р Валентин Семков за изкърпване на асфалтовото покритие в района на болницата. Зам.-кметът по строителство и екология инж. Иван Йонков обясни, че ако постъпят средства от продажбата на общински имоти през септември ще бъде извършено преасфалтиране в района на болничното заведение.