СТАРА ЗАГОРА

213 ревизии за полугодието, 96% от фирмите с укрити данъци

През първите шест месеца на годината, инспекторите от отдел „Контрол” на Националната Агенция по Приходите в Стара Загора са извършили 213 ревизии. При 96% от тях са установени укрити данъци. Издадени са ревизионни актове и допълнителни задължения за повече от 7 милиона лева. Най-голяма е сумата от недекларирания и неначислен данък по Закона за ДДС – почти  5 милиона. Не по-малък е размерът на установения и невнесен данък върху доходите от физически лица от близо милион и 300 хиляди лева.

Инспекторите по приходите са направили допълнителни разкрития за фирми, невнесли задължения за здравно и социално осигуряване в размер на над  314 хиляди лева. При корпоративният данък, разкритията от неправилно начислен и деклариран данък печалба възлизат на около 500 хиляди, информират от териториалната дирекция на НАП в Стара Загора.

В резултат на активната селекция и проверки на лица от рискови браншове като „Строителство” и „Търговия на едро” са възложени 68 ревизии. В сектор „Строителство” са разкрити опити за измама на фиска за близо 2 и половина милиона лева. След инвентаризации, проверки и ревизии на търговци на едро допълнително установените задължения са за над милион и 100 хиляди. Почти 3 милиона лева са начислени допълнително след 105 ревизии на фирми от други сектори на икономиката.

Близо милион и 200 хиляди лева е размерът на укритите данъци след приключили ревизии на фирми, търгуващи с горива.

Контролът от инспекторите на НАП Стара Загора е ежедневен, като в него все по-активно участват и граждани, които са сезирали териториалната дирекция с подаване на писмени сигнали за различни нарушения.