СОФИЯ

Извозват безплатно стари електрически и електронни уреди

От сряда Столичната община и организацията за оползотворяване на електронни отпадъци “Елтехресурс” организират безплатно извозване на стари електрически и електронни уреди.

На различни места в София има поставени контейнери за тях, а за по-големите уреди има и безплатно извозване от домовете на хората. Контейнерите са за изхвърляне на стари печки, перални, телевизори и други подобни.

Безплатният телефон за информация за графика и за поръчване на мобилни екипи за извозване на тежки уреди е 0800 14 100. Местата, където са разположени контейнерите и графикът за извозването, са публикувани и на сайта www.eltechresource.com, справки могат да се правят и на телефон в Столичната община 02-9377550 и на “Елтехресурс” 02-492 18 00 и 02-4921801.