СИЛИСТРА

Яслите в Силистра работят през лятото

Всички детски ясли на територията на Силистра работят и през летните месеци. Това е практиката, заяви д-р Иван Друмев, директор на Дирекция „Здравеопазване и социална политика” в Община Силистра. Макар и с недостиг на служители в този момент, яслите продължават да извършват своята основна дейност, като целогодишно приемат всички деца, чиито родители желаят те да посещават такова детско заведение.

Децата, които в определен момент навършат 3-годишна възраст и бъдат записани в избрана от родителите им детска градина, освобождават своевременно място за други. На този етап недостиг на свободни места в детските ясли  в Силистра не се наблюдава, заключва д-р Друмев.