МОНТАНА

112 хил. лв. е печалбата на депото за отпадъци в Монтана

С 37% или с 80 хил. лева са се увеличили приходите на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Монтана. Приходите на общинското дружество са в размер на 296 хил. лева. Това увеличение е в резултат от нарасналия обем на депонираните отпадъци от общините Брусарци, Вършец, Медковец, Берковица и Якимово. След разрешение на министерството на околната среда и водите от април тази година е сключен договор за депониране на отпадъци и с община Вълчедръм. Единствената община, която не депонира е Лом. Брутната печалба на модерното депо за първото полугодие на 2009 година е 112 хил. лева. Рентабилността на продажбите е 37.83%. Разходите за възнаграждение са нараснали с 1000 лева. Персоналът е 13 души, уточни управителят Мариела Живкова.