ГАБРОВО

Готов е идейният проект за нова транспортна схема на Габрово

Вече е завършен идейният проект за нова транспортна схема на Габрово, съобщи кметът Томислав Дончев. Той е изработен от Института за транспортни изследвания. До края на август ще бъдат събирани коментари на граждани, след което, в началото на септември, ще бъде подложен на обществено обсъждане. С помощта на Общинския инспекторат в Габрово са преброени пътниците, ползващи различните линии на обществения транспорт, както и алтернативните начини на придвижване. Отчетени са били нуждите и исканията на гражданите, факторите като концентрация на населението в жилищни райони и т.нар. атрактори – местата, които привличат пътникопотоци – фабрики, училища и др.

Моделирана е градска част с площ 16 кв. км и улична мрежа с дължина 136 км. Изчислено е внимателно натоварването на всяка от основните линии. Чрез използването на специализирани софтуерни продукти са извършени изчисления за оптимизация на транспортните потоци, от което ще излязат основните препоръки за промяна на обхвата и графика на съществуващите сега автобусни линии. Целта е те да станат не само по-удобни за гражданите, но и по-ефективни, т.е. да предполагат по-малко разходи за превозвача.

Според експертите, разработили проекта, маршрутите са добри, но съществува диспропорция на пътниците. Сред направените изводи са, че интервалите между отделните автобуси по маршрутите са много големи, както и че не се спазват разписанията.