ЯМБОЛ

Делегация от Одрин пристига в Ямбол

30-членна турска делегация, водена от заместник – кмета на община Одрин Намък Кемал Дьоленекен пристига на двудневно работно посещение в Ямбол, съобщиха от пресцентъра на общината. Визитата е в рамките на одринския проект «Развитие на институционалните и социални връзки”, който се реализира в партньорство с община Ямбол по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция 2004 – 2006 г.

В делегацията участват общински съветници, представители на управляващия екип по проекта, експерти от дирекциите „Икономическа полиция” и „ Опазване и контрол на околната среда” в община Одрин, както и представители на други четири общини от провинция Одрин.

На работна среща, която започва в 13,30 ч., ще  бъде направена презентация на дейностите, извършени до сега по проекта. В рамките на визитата турските гости ще се запознаят с опита на община Ямбол в дейността по административния контрол.  Ще бъде обменен опит и по проектите за опазване на околната среда, по конкретно – „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол”.

Проектът на община Одрин е насочен към повишаване административния капацитет на служителите чрез серия от обучения и подпомагане развитието на сътрудничеството между двете общини – Ямбол и Одрин. От стартирането на проекта до сега са проведени три работни срещи, в които обменят опит представители на одринските дирекции „Икономическа полиция” и „Опазване и контрол на околната среда” и ямболските  „Административен контрол”, „Общинска собственост и икономически дейности” и „Стратегии и програми”.