СТАРА ЗАГОРА

Изчезнал вид птици отново в България

Четири птици от изчезналия за България вид “Белошипа ветрушка” бяха официално посрещнати в Спасителния център за диви животни на “Зелени Балкани” в Стара Загора. “Белошипата ветрушка е вид малко соколче. Птиците са изчезнал вид за страната ни от средата на миналия век”, обясни Ивайло Клисуров от федерация “Зелени Балкани”. Той разказа, че в Спасителния център са закупени инкубатори, с помощта на които ветеринарните лекари се надяват на голямо потомство. Двете двойки хвъркати са дарени от Парка за птици Валсроде в Германия. Пристигането на белошипитите ветрушки в България е част от дългогодишна програма “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”. Преди да отпътуват за България двойките белошипи ветрушки са създали потомство, което обаче е останало в Германия. Специален гост по посрещането и патрон на програмата беше Мис България 2009 Антония Петрова.