ГАБРОВО

Обсъждат създаването на индустриална зона в Дряново

Създаването на индустриална зона в община Дряново ще бъде обсъдено на следващото заседание на Общинския съвет. Освен това народните избранници ще приемат и отчет за дейността си и за работата си в комисиите през първите 6 месеца на годината. Общинските съветници ще разгледат и изменение и допълнение на Наредба №1 за спазване на обществения ред в Дряново, както и участие на Общината по проект „Подмяна на дограма на Дом за възрастни с деменция – гр. Дряново” за отпускане на безвъзмездна помощ от Фонд „Социално подпомагане”.